Over RTP

Wat is Rijnmond Theater Producties?

RTP staat voor Stichting Rijnmond Theater Producties. De stichting stelt zich ten doel het activeren, stimuleren en produceren van muziektheaterproducties en is gevestigd te Rotterdam.

De ondertekening van de akte van oprichting vond plaats op 21 maart 1995. Er is echter al voor 1995 door de initiatiefnemers, onder de werknaam Rijnmond Theater Producties, samengewerkt. Mede door het succes van de eerste twee musicals hebben de initiatiefnemers vervolgens het bestuur gevormd van het huidige Rijnmond Theater Producties. Een groep mensen die individueel inmiddels meer dan 15 jaar ervaring heeft in het professionele circuit en amateurtheater.

De theatermakers van RTP kenmerken zich door een combinatie van passie voor alles wat met musicals en theater te maken heeft en de gedrevenheid om, naast de normale dagtaak, met een groep enthousiaste medestanders te werken aan een eigen productie. RTP heeft inmiddels een tiental geslaagde musicalprojecten op haar naam staan die vijfenzestig succesvolle voorstellingen hebben opgeleverd.

De stichtingsvorm geeft de organisatoren de mogelijkheid om voor elk project d.m.v. audities steeds een nieuwe cast samen te stellen. Hiervoor worden oproepen gedaan via de regionale en landelijke media. Op deze oproepen wordt niet alleen gereageerd door oud-spelers maar ook door even zoveel 'nieuwe' kandidaten. Uit de auditanten wordt vervolgens een spelersgroep met de beste talenten geselecteerd. Een talentvolle cast, een ervaren artistiek team en een steeds professionelere aanpak brengen de producties op een steeds hoger niveau. Ook voor de nieuwe productie tracht RTP de talenten van de spelers verder te ontplooien en blijft RTP zich nog steeds ontwikkelen.